Concurso Internacional de Carteis ANIMAIO 2023

15 Nov 2022

A produtora Damián Perea Producións convoca o “CONCURSO INTERNACIONAL DE CARTEIS ANIMAYO 2023”, un concurso que abre as portas á creatividade e á promoción artística, co fin de seleccionar o que será o cartel imaxe da 18ª edición do Cume Internacional Animayo.

O prazo de inscrición está aberto ata o día 20 de xaneiro de 2023

Requisitos
-Idade mínima: 16 anos.
-Participantes de calquera nacionalidade e residencia.
-Os participantes non poderán ter ningún tipo de vinculación persoal, profesional, comercial, directa ou indirecta co Festival Animayo. Tampouco poderán estar vinculados con ningunha das empresas que patrocinan ou colaboran no Festival.
-Quedan excluídos de participar no concurso os familiares e empregados ata o segundo grao de consanguinidade/afinidade da empresa organizadora, e de calquera das súas empresas filiais ou empresas vinculadas coa actividade e promoción do concurso

Premio único de 500€

 

Máis información

Bases do Concurso

https://www.animayo.com/ 

E-correo: carteles@animayo.com