Mocidade e Racismo. Estudo sobre as percepcións e actitudes racistas e xenófobas entre a poboación nova de España

10 Nov 2022

O Centro Reina Sofía sobre adolescencia e mocidade publica o informe Mocidade e Racismo. Estudo sobre as percepcións e actitudes racistas e xenófobas entre a poboación nova de España

O presente informe baséase nunha enquisa a mozos e mozas en España sobre comportamentos, percepcións e actitudes racistas e/o xenófobas que permite dimensionar estado e evolución destas posturas.

O informe mostra que o discurso é maioritariamente non racista, pero que hai minorías, ao redor dun 25%, que sostén algúns postulados ambiguos e outros de rexeitamento a certos colectivos ou á posta en marcha dalgunhas políticas de inclusión.

bjovenesyracismo2

- O 75% das e os mozos españois non mostra actitudes ou comportamentos racistas.

- Con todo, un preocupante 25% si mostra actitudes claramente racistas e xenófobas. Este grupo está formado principalmente por homes que se autoubican ideolóxicamente na extrema dereita.

- O colectivo máis rexeitado en todos os ámbitos é o colectivo xitano, seguido das persoas procedentes de África Subsahariana e Marrocos. Un 24% non querería a unha persoa xitana como veciño/a e un 30% non o querería como alcalde ou alcaldesa.

- As e os mozos españois culpan da difusión de discursos racistas principalmente a algúns medios de comunicación e a imaxe que dan da inmigración (60,4%) e ás propostas xenófobas de partidos de extrema dereita (49,7%).

- A porcentaxe de mozos e mozas que afirman presenciar distintas formas de comportamentos racistas (desde burlas a agresións físicas) é de entre o 32,6% para agresións físicas ata o 49,8% para burlas ou insultos en redes sociais.

- O estudo confirma que o feito de establecer relacións de tipo afectivo con persoas pertencentes a minorías discriminadas facilita ou promove o desenvolvemento de opinións antirracistas.

- A investigación foi elaborada polo Centro Reina Sofía sobre Adolescencia e Mocidade de Fad a través dun cuestionario a 1.200 mozos de 15 a 29 anos.

Informe