XLVIII Certame Literario María Agustina

07 Nov 2022

Bases do XLVIII Certame Literario María Agostiña
Poderán participar os mozos e mozas que o 28 de xaneiro de 2023 teñan entre 16 e 23 anos, con traballos escritos en lingua castelá.
Establécense dúas modalidades:
- Narración curta: de tema libre e con extensión máxima de 10 páxinas.
- Poesía: un ou varios poemas de tema libre e extensión máxima de 100 versos.

Os premios en cada unha das modalidades serán:
- Primeiro premio: 1500€
- Segundo premio: 1000€

O prazo para presentar os traballos finalizará o 27 de xaneiro de 2023.

Os traballos enviaranse exclusivamente por vía telemática a mariaagustina.ieslorca@gmail.com

Para máis información: https://www.mariaagustina.es/bases