Bolsas do Instituto Universitario Europeo de Florencia

04 Nov 2022

O Instituto Universitario Europeo de Florencia proporciona formación académica avanzada aos estudantes de doutoramento. A EUI leva a cabo investigacións nunha perspectiva europea (investigación fundamental, investigación comparativa e investigación comunitaria).

Os programas de doutoramento ofrécense nos seguintes Departamentos:
- Departamento de Historia e Civilización
- Departamento de Economía
- Departamento de Dereito
- Departamento de Ciencias Políticas e Sociais.

Os estudantes de investigación poden estudar por períodos dun a tres anos. Tres anos para o doutoramento do Instituto; estudo dun ano en dereito comparado, europeo e internacional; ou en casos excepcionais, un ou dous anos de formación doutoral no Instituto antes de defender unha tese na universidade de orixe do estudante.

Os candidatos deben ter un coñecemento adecuado de dous idiomas oficiais da Unión Europea. Deberán propoñer un proxecto de tese específico que deberá estar dentro das áreas de investigación que abarca o Instituto.

O prazo de solicitude de admisión aos programas de posgrao é o 31 de xaneiro de cada ano.

https://www.eui.eu/en/services/academic-service/doctoral-programme