Obradoiros de Quérote+ para a mocidade

21 Set 2022

A Consellería de Política Social e Xuventude a través dos centros Quérote+ oferta para o curso 2022-2023 unha serie de obradoiros para a mocidade dirixidos a centros educativos, concellos e asociacións.

A oferta formativa para centros educativos está dirixida para o alumnado de 3º ESO, FP básica, e familias.

Os obradoiros incluidos na oferta son:

3º ESO
Sexualidade.
Imaxe corporal e autoestima.
Convivencia e relacións sociais.
Uso seguro e responsable das contornas virtuais.
Prevención do consumo de drogas e adicións sen substancias.

FP BÁSICA
Sexualidade
Imaxe corporal e autoestima

FAMILIAS
Redes familaires: Educación emocional e sexual na familia.

CONCELLOS E ASOCIACIÓNS
Falando da sexualidade: Obradoiro sobre educación sexual para adolescentes
Re Conecta: Obradoiro sobre a xestión do mundo virtual e a adición sen substancias
Divers@s: Obradoiro da diversidade afectivo-sexual
O coidado dos vínculos afectivos: Obradoiro sobre a xestión de parella e vínculos sentimentais
Cultivando a autoestima: Obradoiro para o crecemento persoal e reforzamento do autoconcepto
Redes familaires: Educación emocional e sexual na familia

Máis información e solicitude en Quérote+: http://xuventude.xunta.es/querote-mais