Curso de monitor/a de tempo libre (fin de semana) da Escola Galega de Tempo Libre de A Coruña

02 Set 2022

A Escola Galega de Tempo Libre organiza un curso de monitor/a de actividades de tempo libre intensivo durante as fins de semana en modalidade mixta, presencial e online. As clases serán os sábados pero inclúen tamén tres domingos de sesións online, dous en novembro e un en decembro.

Datas

Desde o 24/09/2022 ata o 28/01/2023

Horario

  • Presenciais: de 9.00 a 14.00 h. (total 110 horas)
  • Online (MEET): ás 10.00 h. (total 90 horas, incluíndo traballos individuais, formularios e cuestionarios)

Prezo: 270 €

Requisitos

Ter 18 anos cumpridos

Ter como mínimo graduado en ESO

Presentar:

  1. Ficha de inscripcion cubierta
  2. Fotocopia de D.N.I.
  3. Fotocopia de Titulación Académica
  4. Resguardo del abono bancario de la cuota 
  5. Foto tamaño carnet

Inscricións

Online: toda a documentación se enviará escaneada a escolagalegatl@gmail.com

Presencial: no local da Escola de luns a xoves de 10.00 a 14.00 h

 

Máis información

Escola Galega de Tempo Libre: C/ Sagrada Familia 26-3º (15007 - A Coruña)

www.escolagalegadetempolibre.es

escolagalegatl@gmail.com

Tel.: 645 206 174