Encontro Internacional 'En prol da saúde e benestar emocional das persoas mozas''

06 Xun 2022

Desde a Universidade Internacional de Andalucía xunto coa participación de ERYICA, organízase este encontro sobre mocidade e benestar.

Ante o incremento masivo de problemas emocionais debido ao impacto da pandemia, é unha necesidade o investimento urxente en saúde mental e benestar emocional das persoas mozas. Por iso, este encontro pretende analizar a situación actual social desde diferentes perspectivas e expoñer iniciativas que poden ser de utilidade para a nosa sociedade, contando con expertos no campo e coa presenza de lexisladores.

DURACIÓN

Terá lugar do día 23 ao 25 de agosto de 2022 en Baeza, Xaén. Cunha duración de 20horas impartidas en modalidade presencial.

DESTINATARIOS/AS

Estudantes e graduados/ as en Psicoloxía e áreas afíns, lexisladores, orientadores, profesionais da educación e saúde, público en xeral.

MATRÍCULA

O prazo de matrícula concluirá 5 días naturais antes de que comece a actividade académica.

O número de prazas é limitado. Cubriranse por rigorosa orde de recepción de matrículas.
O importe da matrícula é de 45 euros, inclúe a cantidade de 8 euros, en concepto de apertura de expediente e expedición de certificados.

AXUDAS

As modalidades de axudas convocadas son de matrícula e de aloxamento. O prazo de solicitude concluirá o 10 de xuño.

Máis información