Cando comezan as vacacións?

02 Xun 2022

A Consellería de Educación publica no DOG do 2 de xuño o calendario escolar para o curso 2022/23

Cando se realizarán as actividades lectivas?
1. En educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria, de bacharelato e de formación profesional realizaranse desde o día 8 de setembro de 2022 ata o 21 de xuño de 2023, ambos inclusive.
3. Nas ensinanzas de réxime especial realizaranse desde o día 8 de setembro de 2022 ata o 30 de xuño de 2023, de acordo cos calendarios de probas de acceso e probas de certificación establecidos para cada unha delas.

Vacacións escolares
Os períodos de vacacións escolares no curso académico 2022/23 serán os seguintes:
– Nadal: desde o día 23 de decembro de 2022 ata o día 6 de xaneiro de 2023, ambos inclusive.
– Entroido: os días 20, 21 e 22 de febreiro de 2023.
– Semana Santa: desde o día 3 ata o día 10 de abril de 2023, ambos inclusive.

Durante o curso escolar celebraranse, como mínimo, as seguintes conmemoracións:
– 20 de novembro de 2022: Día Universal da Infancia.
– 25 de novembro de 2022: Día Internacional contra a Violencia de Xénero.
– Do 30 de novembro ao 7 de decembro de 2022: conmemoración da Constitución e do Estatuto de autonomía de Galicia.
– 3 de decembro de 2022: Día Internacional das Persoas con Discapacidade.
– 10 de decembro de 2022: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
– 24 de xaneiro de 2023: Día Internacional da Educación.
– 30 de xaneiro de 2023: Día Escolar da non Violencia e da Paz.
– 23 de febreiro de 2023: Día de Rosalía de Castro.
– 8 de marzo de 2023: Día Internacional da Muller.
– 15 de marzo de 2023: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor.
– Do 6 ao 10 de marzo de 2023: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase na aula con xornais.
– 1 de abril de 2023: Día das Artes Galegas.
– 7 de abril de 2023: Día Mundial da Saúde.
– Do 17 ao 21 de abril de 2023: Semana do Libro.
– 2 de maio de 2023: Día Internacional contra o Acoso Escolar.
– 9 de maio de 2023: Día de Europa.
– Do 15 ao 19 de maio de 2023: Semana das Letras Galegas.
– 5 de xuño de 2023: Día Mundial do Medio Ambiente.

De conformidade coa Lei pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, para favorecer a visibilidade e integrar de forma transversal a diversidade afectivo-sexual, os centros docentes sostidos con fondos públicos realizarán actividades específicas próximas ás datas de celebracións internacionais relacionadas co recoñecemento efectivo do dereito destas persoas.

As datas de conmemoracións son lectivas

DOG do 2 de xuño de 2022