Curso en Oleiros de Director/a de actividades de tempo libre

27 Mai 2022

A Escola de tempo libre ETL Abraio convoca en Oleiros un curso de Director/a de actividades de tempo libre

Datas: do 13 de outubro ao 24 de novembro
Requisitos
Ter 18 anos
Estar en posesión dos seguintes títulos:
Graduado en educación secundaria, graduado escolar ou outro equivalente.
Técnico auxiliar en formación profesional ou outro equivalente.
Monitorado de tempo libre
Acreditar unha experiencia de traballo como monitor de campo educación/animación no tempo libre de alo menos 250 horas ou como integrante de equipo de colonias por un total de 30 días despois da obtención do título de monitor/a.

Máis información
ASEDUC (Asociación Socio-Educativa para la Educación)
www.aseduc.es 
https://www.facebook.com/ASEDUC-197393563607006/ 
abraio@aseduc.es
Teléfono: 680 337 658