Certame de Relato Curto Eugenio Carbajal

24 Mai 2022

Desde Asturias, o Concello de Mieres convoca o Certame de Relato Curto Eugenio Carbajal.

O obxectivo deste certame é fomentar a literatura como forma de participación entre as persoas mozas, de idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos, e favorecer a difusión e o coñecemento do Concello de Mieres.

Poderán participar todas as persoas que o desexen cuxas idades estean comprendidas entre os 18 e 30 anos, sen importar a nacionalidade

Poderán concorrer ao Certame traballos que estean escritos en español ou en asturiano, que sexan orixinais e non fosen publicados nin en papel, nin na internet, nin tampouco premiados en ningún outro concurso literario.

O prazo de presentación de orixinais estará aberto ata o 30 de novembro de 2022.

O premio é de 1.500 €

O correo electrónico ao que se deberán enviar os traballos é eugeniocarbajal2022@ayto-mieres.es

https://www.mieres.es/cultura/concursos-certamenes-premios/certamen-relato-corto-eugenio-carbajal