Curso en Santiago de Compostela de Monitor/a de actividades de tempo libre da ETL Altair Galiza

20 Mai 2022

A Escola de Educación nos Tempos Libres Altair Galiza organiza en Santiago de Compostela un curso de Monitor/a de actividades de tempo libre.
Santiago-Intensivo (Fase teórico-práctica): xullo 2022. 200 horas
Lugar: Rúa do Home Santo, 29-B
Datas: De 9 a 31 de xullo de 2022.
Horario de aulas: Poderanse impartir un máximo de 10 horas nun mesmo día e as aulas serán, como norma xeral, entre 9.00 e 14.00 horas e 15.30 e 20.30 horas.
Matrícula: 280€ / 75€ (para membros da asociación Altair Galiza ou persoas que queiran facer parte)

Máis información
Escola de Educación nos Tempos Libres Altair Galiza
R/Home Santo, 29B, 19703-Santiago de Compostela
Teléfono 633 336 256
www.altair.gal