1 praza técnico/a urbanismo no Concello de Culleredo (A Coruña)

13 Mai 2022

Convocada por oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información:
BOE do 13 de maio e DOGA do 4 de maio de 2022.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/13/pdfs/BOE-A-2022-7813.pdf