OPE 2022 Concello Bueu (Pontevedra)

11 Mai 2022

3 prazas policía local. Máis información: www.boppo.depo.gal do 3 de maio.
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2022/05/03/2022030494