Queres ser un establecemento adherido? Coñeces algún establecemento que queira participar?

 

Este formulario é para aquelas entidades que queiran colaborar co programa ofrecendo vantaxes ou beneficios especiais aos posuidores do carné.

Só hai que cubrir e asinar este formulario ( galego | castelán ).

Pode asinarse electronicamente para remitilo, unha vez asinado, ao enderezo de correo electrónico: carne.xove@xunta.es

Tamén se pode asinar de forma manuscrita; neste caso, unha vez asinado e selado, deberá enviarse por rexistro ao seguinte enderezo:

 

Dirección Xeral de Xuventude
Edificio Administrativo San Lázaro s/n, planta 0
15781 Santiago de Compostela