Prácticas na Axencia dos Dereitos Fundamentais da UE (FRA)

10 Mai 2022

A Axencia dos Dereitos Fundamentais da UE (FRA) ofrece prácticas remuneradas por un período de dez meses a partir do 1 de outubro de 2022. O programa de prácticas ten como obxectivo proporcionar á aprendices experiencia laboral na administración da cooperación no campo dos dereitos fundamentais no nivel europeo co fin de obter unha idea dos obxectivos e actividades de FRA, e poñer en práctica a súa aprendizaxe.

Os obxectivos das prácticas son:
- Proporcionar unha comprensión dos obxectivos e actividades de FRA
- Permitir que o alumnado adquiran experiencia práctica e coñecemento do traballo diario das Unidades e servizos de FRA.
- Permitir ao alumnado poñer en práctica os coñecementos adquiridos durante os seus estudos ou carreiras profesionais
- Permitir que os/as aprendices contribúan á misión da axencia.

As prácticas ofrécense nas seguintes unidades de FRA:
- Servizos Corporativos (CS).
- Xustiza, Dixital e Migración (JDM).
- Igualdade, Xitanos e Dereitos Sociais ( ERSR).
- Comunicacións e Eventos (COMMS).
- Cooperación Institucional e Redes (INST) .
- Oficina do Director (DIR).

Requisitos:
- Ser cidadán dos Estados membros da UE, países candidatos á UE (Albania, Macedonia do Norte, Montenegro, Serbia e Turquía) e países candidatos potenciais (Bosnia e Hercegovina e Kósovo);
- Completar o primeiro ciclo dun curso de educación superior (é dicir, educación universitaria) e obtido un título completo ou o seu equivalente antes da data de peche de solicitudes.
- Ter moi bos coñecementos de inglés e doutro idioma da UE.
- Non ter ningún tipo de formación ou emprego nunha institución ou organismo da UE.

Prazo: 23 de maio de 2022, ás 13:00.

https://fra.europa.eu/en/vacancy/2022/call-applications-traineeship-programme-2022-2023