Premio Novos Máshumano

09 Mai 2022

O Premio Novos máshumano de emprendemento social é unha iniciativa da Fundación Máshumano cuxo obxectivo principal é fomentar e apoiar o talento socialmente responsable nos mozos e mozas.

Máshumano lanza este premio en colaboración co Injuve a través dunha convocatoria pública aberta a mozos e mozas con idades entre 14 e 25 anos que, co seu talento, capacidade de innovación e creatividade, desenvolvan solucións aos retos expostos en cada convocatoria, a través de proxectos e ideas viables e sostibles que respondan as demandas reais de empresas e entidades máis humanas.

Admitiranse todo tipo de iniciativas que acheguen melloras nas organizacións e a sociedade: produtos sostibles que cubran necesidades sociais ou ambientais, iniciativas de emprendemento social, ferramentas para a mellora da calidade de vida de persoas con capacidades diferentes, etc.

Esta convocatoria ten por obxecto a selección de proxectos empresariais e ideas para a súa mentorización, formación e presentación no evento final, que se celebrará entre os meses de novembro e decembro de 2022 en Madrid.

Os proxectos seleccionaranse en función de diversos criterios, tales como: o carácter innovador da proposta, viabilidade económica, escalabilidade e políticas de responsabilidade social corporativa aplicadas a toda a cadea de produción da empresa ou entidade.

Establécense as seguintes categorías de participación:
Premio Bankinter á mellor solución para a integración e mellora do benestar das persoas.
Premio O Corte Inglés: ideas e proxectos que contribúan á construción dunha contorna máis saudable, sostible e próspero para o planeta.
Premio Fundación máshumano: ideas e proxectos que favorezan o cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostibles.

Presentación de iniciativas ata o 30 de xuño de 2022.

Para os proxectos gañadores en cada categoría principal do premio:
2.000 euros de capital semente para o proxecto gañador en cada unha das categorías do premio.
En colaboración con Arrabe Integra, o proxecto gañador de cada categoría recibirá un servizo de asesoramento legal, realizado coa coordinación dos seus servizos xurídico, fiscal e laboral.

https://premiomashumano.com/