Establecementos adheridos

Son aquelas entidades que colaboran co programa Carné Xove ofrecendo aos seus titulares vantaxes ou beneficios.IMAXE FRONTAL CON FONDO

Tipos de descontos:

Non debedes esquecer que todos os descontos que figuran, non serán de aplicación en período de rebaixas, liquidación, promoción ou sobre produtos xa rebaixados, nin nos pagos con tarxeta.

As entidades colaboradoras, en caso de dúbida sobre a identidade de quen presenta o carné xove, poden solicitar, a efectos de comprobación, a presentación do DNI.

Carné xove non pode responder dos descontos non efectuados e das posibles variacións sobre a porcentaxe de estes no estranxeiro. Neste caso trasladarase a incidencia á organización de cada país e á Asociación Europea del Carné Joven (EYCA).

A aplicación dos descontos nos servizos e/ou artigos realizarase na dirección dos colaboradores que se indica para cada paso. Se houbera calquer outro sitio ou procedemento (venta anticipada) será preciso informarse en cada caso.