Seguro

Os posuidores do carné xove tedes un seguro de balde que cubre o maior número de continxencias posibles nos desprazamentos para que así poidades facer fronte aos imprevistos que poidan xurdir nas viaxes.

As características principais das garantías de asistencia son as seguintes:

  • Asistencia por accidente ou enfermidades durante a viaxe.

• Repatriación ou transporte sanitario de feridos ou enfermos.
• Transporte dos acompañantes.
• Inmobilizacións nun hotel.
• Repatriación ou transporte do asegurado falecido.
• Pago ou reembolso dos gastos médicos, cirúrxicos, farmacéuticos e de hospitalización no estranxeiro.
• Regreso anticipado por falecemento ou hospitalización dun familiar en España do asegurado incluíndo a transmisión de mensaxes urxentes.
• Servizos de información para viaxes ao estranxeiro.
• Anticipo de gastos de hospitalización no estranxeiro.
• Localización de intérprete en caso de accidente ou enfermidade no estranxeiro.
• Servizo de información sobre asistencia médica.
• Servizo de trámites administrativos para hospitalización.
• Billete de ida e volta para un familiar.
• Gastos de aloxamento para un familiar.

  • Asistencia por danos á equipaxe.

• Envío e/o reenvío de obxectos esquecidos e/o roubados no transcurso da viaxe.
• Roubos e danos á equipaxe.
• Retraso na entrega de equipaxe.
• Gastos de reposición da documentación de viaxe.
• Roubo na caixa forte do hotel.
• Roubo das chaves da vivenda habitual do asegurado.

  • Asistencia por retraso dos medios de transporte.

• Retraso na saída da viaxe.
• Cancelación da viaxe por folga.
• Perda da conexión por retrasos.
• Perda do medio de transporte por accidente "in itinere".
• Retraso por "over booking".

  • Asistencia por responsabilidade civil

• Responsabilidade civil no estranxeiro.
• Anticipo de gastos de defensa legal no estranxeiro.
• Anticipo de fianza xudicial no estranxeiro.
• Servizo de información legal.
• Procura de representante legal no estranxeiro.
• Obtención de salvocondutos.

Para consultar polo miúdo as coberturas e exclusións do seguro descarga o pdf adxunto.

Todas estás prestacións serán efectuadas baixo petición expresa do asegurado a:

CASER, S.A.
Av. de Burgos, 109
28050 Madrid

Teléfonos:
En España: 902 100 728
No estranxeiro: +34 91 594 96 74

CASER, S.A. garante as prestacións dos servizos coa maior dilixencia e durante as 24 horas do día.

O número de póliza do seguro é: 19.227.336