Boletín de Prácticas na Unión Europea

11 Abr 2024

As institucións, organismos e axencias da Unión Europea dispoñen de diversos programas de prácticas dirixidos a titulados superiores e a estudantes universitarios/as co obxectivo de que se familiaricen coa Administración comunitaria, aumenten a súa cualificación profesional ou, no seu caso, complementen os correspondentes estudos académicos.

Os programas de prácticas na súa maioría son de carácter retribuído cunha duración aproximada de cinco meses a realizar principalmente en Bruxelas e Luxemburgo. Existen convocatorias independentes para cada institución, organismo e axencia.

Ademais, a Unidade de Apoio para a presenza de españois nas institucións da UE elabora e actualiza periodicamente un calendario de próximas posibilidades que podes consultar no seguinte enlace.

Ofertas de prácticas nas institucións da EU