Bolsas da Fundación Once para cursos de idiomas

15 Mar 2022

A Fundación Once convoca o programa de axudas para a realización de cursos de idiomas no estranxeiro ponse en marcha para reforzar as competencias lingüísticas dos mozos con discapacidade e mellorar así as súas oportunidades de atopar empregos cualificados, onde a esixencia dun idioma estranxeiro é cada día máis frecuente.

Os cursos formativos deberán desenvolverse entre o 1 de marzo e o 31 de decembro de 2022. As estancias terán unha duración mínima de 4 semanas e máxima de 12 semanas, de acordo cos demais requisitos esixidos nesta convocatoria.

Requisitos:
- Ter unha discapacidade cun grao igual ou superior ao 33%, recoñecida oficialmente polo Organismo competente da súa Comunidade Autónoma.
- Cumprir os 18 anos e non cumprir os 30 no momento da solicitude.
- Ser beneficiario/a de o Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no momento da solicitude ou como máximo nos quince días anteriores á solicitude.
- Estar en posesión dun nivel mínimo B1 do idioma para o que se solicita a axuda ou outro mecanismo de acreditación do nivel de idioma de acordo co establecido no apartado IV da presente convocatoria.
- Matricularse nalgún curso de idiomas no estranxeiro dun mínimo de 4 semanas e un máximo de 12 semanas de duración, durante as cales se deberá recibir formación no idioma seleccionado de polo menos 20 clases semanais dun mínimo de 40 minutos cada unha.
- Dispoñer dun seguro médico que comprenda a totalidade do período de estancia no estranxeiro para a realización do curso. Este seguro pode ser a tarxeta sanitaria europea en vigor ou calquera outro que se contrate de maneira específica.

Dotación
Programas de 4 semanas: 2.000 euros
Programas de 6 semanas: 3.000 euros
Programas de 8 semanas: 4.000 euros
Programas de 10 semanas: 5.000 euros
Programas de 12 semanas: 6.000 euros

Prazo aberto ata o 30 de setembro de 2022.

https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasCursoIdiomas.aspx