Material lúdico-didáctico para promover a cultura da prevención entre a Mocidade

28 Feb 2022

A Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) difunde entre os centros da ESO material lúdico-didáctico para promover “a cultura da prevención entre a mocidade”. Esta oferta, que chegará aos centros de maneira telemática, inclúe un xogo en liña. Este ficará aloxado na páxina web da AXEGA, sendo o seu obxectivo “formar e sensibilizar aos rapaces e rapazas sobre a importancia da auto protección”. A axencia engade que este xogo dispón dunha clasificación final cos centros que tiveran acadado a maior puntuación ao responder correctamente a todas as preguntas que se formulan.

Para a devandita finalidade, as persoas participantes contarán con material audiovisual e informativo de apoio, co que poderán traballar na aula ao tempo que amplían os seus coñecementos sobre o número único de atención ás emerxencias 112 e aprenden a protexerse ante situacións de risco tales como incendios forestais, inundacións e accidentes no fogar.

A AXEGA sinala que a actividade estará aberta a calquera centro que o desexe, con especial atención a aqueles situados en zonas fronteirizas con Castela y León e Portugal, “pois existe un apartado destacado para o coñecemento do protocolo de resposta e cooperación transfronteiriza en caso de emerxencias graves ou catástrofes, que é o ARIEM+”.

https://112atiempo.es/gl/