Neofalantes

01 Feb 2022

Neofalantes.gal é un sitio web social centrado nos neofalantes. En concreto, céntrase nas súas traxectorias vitais, nas súas expectativas e nas súas demandas individuais e sociais. En definitiva, as formas de experimentación que atinxen ao cambio que decidiron incorporar na súa vida e que os converte en verdadeiros protagonistas da recuperación do galego.

Calquera persoa que se sinta neofalante e que teña entre os seus obxectivos dinamizar, potenciar, dignificar e crear valor engadido co uso da lingua galega está invitada a participar, contribuíndo de formas diversas a encher de contido esta web social.

O obxectivo principal desta actuación é crear un gran portal web informativa e social para implicar a distintos colectivos pero, sobre todo, á comunidade universitaria que decidiu apropiarse activamente da lingua galega nas súas interaccións cotiás (familia, traballo, negocio, amizades, ocio, etc.) a pesar de que a súa primeira lingua era o castelán. Este obxectivo xeral proxéctase nos seguintes obxectivos específicos:
- Producir, almacenar e distribuír contidos de diversa índole relacionados co neofalantismo (investigación, divulgación, formación).
- Favorecer a creación de espazos físicos e comunidades virtuais que estimulen o neofalantismo.
- Expandir e difundir o interese pola lingua e literatura galega.
- Promover a narración de historias de neofalantes que se criaron lingüísticamente en español.
- Contribuír á creación de redes de negocio arredor do neofalantismo.
- Dinamizar o galego a partir do intercambio de ideas, proxectos, experiencias, propostas de actuación, etc. pensadas dende e sobre o neofalantismo.
- Buscar persoas non galegas que no seu día se achegaron ao noso idioma

https://neofalantes.gal/category/eu-son-neofalante/