Oferta de emprego público dos corpos docentes de educación para 2022

27 Xan 2022

A Consellería de Educación publica a oferta de emprego público correspondente aos corpos docentes de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022:

Corpo de mestres: 298.
Corpo de profesores de ensino secundario: 577.
Corpo subgrupo A2 que teña as competencias para impartir módulos profesionais da formación profesional: 27.
Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas: 25.

Máis información no DOG do 27 de xaneiro de 2022