Axudas á mocidade para a adquisición de vivendas protexidas

21 Xan 2022

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca axudas a persoas menores de 35 anos para a adquisición de vivendas protexidas.

Requisitos:
a) Posuír a nacionalidade española ou, no caso de seren estranxeiras, ter a residencia legal en España.
b) Ser adquirente ou adxudicataria, en primeira transmisión, dunha vivenda protexida.

A contía da axuda para a adquisición de vivenda será a seguinte:
a) No caso de vivendas situadas en municipios de prezo máximo superior, ata 20.000 euros por vivenda, no suposto de vivendas adquiridas por persoas menores de 35 anos, e ata 16.000 euros, no caso de vivendas adquiridas por persoas maiores de 35 anos.
En Galicia considéranse municipios de prezo máximo superior A Coruña, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo.
b) No caso de vivendas situadas nos restantes municipios de Galicia, ata 16.000 euros, no suposto de vivendas adquiridas por persoas menores de 35 anos, e ata 12.000 euros, no caso de vivendas adquiridas por persoas maiores de 35 anos.
En todo caso, as axudas terán o límite do 20 % do prezo de compra da vivenda.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o o 30 de setembro de 2022.
As solicitudes están dispoñibles en http://sede.xunta.es co procedemento VI420C
Máis información no DOG do 21 de xaneiro de 2022 e en http://igvs.xunta.gal/web/igvs/portada
As bases están publicadas no DOG do 23 de xullo de 2021