133 prazas persoal laboral fixo servizos domésticos na Comunidade de Aragón.

13 Xan 2022

Convocadas polo sistema de oposición. Prazo de presentación solicitudes do 1 de febreiro ó 8 de abril.
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2022/01/11/2022000350