1 praza interina técnico/a de RRHH no Concello de Bueu (Pontevedra)

13 Xan 2022

Convocada polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes 20 días hábiles a partir da publicación o 11 de xaneiro no Boletín Oficial Pontevedra.
https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2022/01/11/2022000784