8 prazas técnico/a administración Xeral no Concello de León.

13 Xan 2022

Convocadas por oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 13 de xaneiro.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-A-2022-535.pdf