Director/a de Tempo Libre en Cambre

11 Xan 2022

A Escola Scout Insignia de Madeira convoca un curso de Director de Actividades de Tempo Libre a realizar en Cambre (A Coruña).

Datas: 29 -01-2022 / 12-06-2022
Horario: De 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00
Prazo de inscrición: 12-01-2022 al 25-01-2022
PREZO 250 €
REQUISITOS:
1- Estar en posesión do título de monitor de actividades detempo libre.
2- Posuír, polo menos, un título de ensino secundario.
3- Acreditar unha experiencia de traballo como monitor nocampo da educación/animación no tempo libre de, alomenos,250 horas ou como integrante do equipo de animación encolonias ou campamentos por un total de 30 días, despois daobtención do título de monitor.

CONTACTO
Rúa Constitución, 15 entrechán 4. 15679 – O Graxal, Cambre. A Coruña.
Teléfono: 981 280 594.Móbil: 656 621 496
https://scoutsdegalicia.org/escola-scout-insignia-de-madeira/
esim@scoutsdegalicia.org

OUTROS DATOS DE INTERESE O número mínimo de participante e de 10 alumnos,no caso de no alcanzar esta cifra suspenderíase o curso.