Máster en EE.UU.

05 Xan 2022

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convoca 12 axudas para a realización de estudos de Máster en Universidades de Estados Unidos de América para o curso 2022-2023.

As persoas solicitantes teñen que estar en posesión ou en condicións de obter un título de grao, licenciado, arquitecto, enxeñeiro ou equivalente, debendo concluír os seus estudos con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2018.
Os estudantes que estean a finalizar os estudos no curso 2021-2022 non poderán participar na convocatoria.
O expediente académico debe ter unha nota media, na escala 0-10, igual ou superior a 7 puntos e ha de acreditarse cursar como mínimo 240 créditos.

Outros requisitos:
- Nacionalidade española ou de calquera país da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo con residencia en España.
- Non gozar bolsas para a realización de estudos de Máster no estranxeiro por un período superior a 12 meses.
- Non obter ningunha titulación superior emitida por universidades de EE. UU., nin estar a realizar estudos de posgrao ou proxectos de investigación predoctoral en EE. UU.
- Non finalizar ningún doutoramento.
- Non gozar unha bolsa Fulbright de ampliación de estudos de posgrao.
- Non estar a residir en EEUU no curso previo ao de goce da axuda.
- Excelente coñecemento do idioma inglés.
- Solicitar a admisión para os estudos de Master nunha universidade ou institución de Educación Superior de EE.UU.

Dotación:
Dotación mensual de 2.220,00 €, financiada con cargo ao Ministerio de Universidades.
Unha cantidade en concepto de matrícula ou taxas académicas por importe máximo de 20.000€.
Dotación de 1.500,00 € para gastos de viaxe de ida e volta.
Seguro de accidentes corporais e de asistencia sanitaria.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o 1 de febreiro ata as 14 horas do 21 de febreiro de 2022.
Máis información no BOE do 5 de xaneiro de 2022

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/master/becas-master-humanidades-eeuu.html