Prácticas no Centro Europeo de Linguas Modernas (ECML)

01 Dec 2021

O Centro Europeo de Linguas Modernas (ECML) situado en Graz, Austria, leva acabo unha contratación de alumnos dúas veces ao ano durante un período de formación remunerado de seis meses.

Para iso, propóñense catro áreas de especialización:
- Especialización do sitio web: o bolseiro asistirá ao webmaster no seu traballo diario e participará no desenvolvemento do sitio web da ECML.
- Programa e especialización loxística: Participará en actividades como fixar detalles prácticos, contactando aos participantes do taller e enviándolles todo tipo de documentos, asistindo aos equipos e participantes durante os talleres entre outras actividades.
- Especialización en documentación: o alumno formará parte do equipo do Centro de documentación e recursos e participará na implementación de novos recursos e elaboración de produtos documentais así como nas actividades diarias.
- Especialización en finanzas e administración xeral: o alumno asistirá entre outras funcións ao desenvolvemento da base de datos vinculada á base de datos de correo existente e na implementación de Windream (Software de xestión de documentos), en particular o desenvolvemento dunha guía de formación.

Requisitos
- A súa solicitude só considerarase se é de ou vive nun dos nosos estados.
- Débese ter polo menos unha licenciatura e ter un bo dominio de polo menos un dos idiomas de traballo do Consello de Europa (inglés ou francés).
- Os alumnos deben ser flexibles, ben organizados e capaces de traballar nun equipo internacional.
- Os alumnos deben ser ou vivir nun dos estados membros da ECML.

Dotación: achegarase unha dieta mensual de 720 €.

Prazo: ata o 28 de Febreiro de 2022 para o período de xullo a decembro.

https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/language/en-GB/Default.aspx