9 prazas (A1,A2,C1 e C2) na Deputación de Pontevedra.

24 Nov 2021

3 prazas auxiliar atención ó público, 1 condutor/a, 2 delineante, 1 arquitecto/a, 1 técnico/a deportes e 1 técnico/a auxiliar documentalista; todas polo sistema de oposición.
O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais. Máis información: www.boe.es do 23 de novembro.
BOPPO do 27 de outubro.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/23/pdfs/BOE-A-2021-19236.pdf