10 prazas técnico/a Superior Actividad Física e Deporte no Concello de Madrid.

24 Nov 2021

Convocados polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é 20 días hábiles desde a publicación o 23 de novembro na páxina www.boe.es
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/23/pdfs/BOE-A-2021-19251.pdf