26 prazas auxiliar administrativo/a no Concello de Valladolid

24 Nov 2021

Convocadas polo sistema de oposición. O prazo de presentación de solicitudes é 20 días naturais desde a publicación na páxina www.boe.es do 23 de novembro.