XII Concurso de Poesía e Prosa Narrativa "Granajoven" 2022

23 Nov 2021

A Academia de Boas Letras de Granada convoca o XII Concurso de Poesía e Prosa Narrativa "Granajoven" 2022, dirixido á promoción e lanzamento de novos talentos no mundo das letras, apoiando a edición e difusión das obras premiadas en círculos literarios especializados.

Cada participante só poderá remitir unha obra, aínda que pode participar simultaneamente nas dúas modalidades de poesía e prosa narrativa. Os poemarios e volumes de relatos serán orixinais do seu autor ou autora e terán unha absoluta liberdade temática e formal.

No que se refire aos poemarios terán unha extensión de 30 páxinas (aprox. entre 400 e 500 versos e non menos). Os volumes de relatos entre 50 e 100 páxinas. En ambos os casos, escritos en letra Times New Roman ou similar, en corpo 12 e cun interlineado de espazo e medio (1,5) para as dúas modalidades.

O prazo de inscrición estará aberto ata ás 00:00 do día 22 de xaneiro de 2022.

Participantes:
Mozos e mozas con idades comprendidas entre 18 e 35 anos, cuxas obras, escritas en español, sexan inéditas e non fosen premiadas noutros concursos.

Dotación:
Premio en metálico de 1.500 € para cada unha das obras premiadas.

Edición das obras premiadas nunha colección creada para o efecto pola Academia de Boas Letras de Granada, denominada "Mirto Nova", a súa posterior difusión en círculos literarios nacionais e internacionais e entrega aos autores de 30 exemplares das mesmas.

Para a presentación das obras gañadoras, no caso de que os autores premiados residan fose da provincia de Granada, facilitaráselles aloxamento nun hotel da cidade de Granada durante unha noite, podendo asistir cunha persoa acompañante. En caso de non ser posible, procederase ao pago de premios mediante transferencia bancaria e ao envío das obras premiadas a través de Correos.

CONVOCATORIA