31 prazas Administradores/as Xerais na Comunidade de Canarias

22 Nov 2021

Convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 21 de decembro.
Máis información: BOCanarias do 19 de novembro
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=194474