Videominuto

09 Nov 2021

A Universidade de Zaragoza, en colaboración con Cinemaremagnum Servizos Audiovisuais, convoca o XXI Certame Internacional Videominuto.

Poderán presentarse ao certame todas aquelas persoas que así o desexen, ben individualmente ou en grupo a condición de que presenten obras cuxa duración máxima sexa de 1 minuto (60 segundos) incluíndo os títulos de crédito. Non se admitirán obras que excedan dese tempo.

Poderanse presentar un máximo de 3 videominutos por participante. O tema do videominuto será de libre elección e poderán presentarse traballos tanto de ficción como de animación.

Todos aqueles traballos cuxo idioma orixinal non sexa o español, deberán presentarse subtitulados ben en español ou en inglés.

O prazo de inscrición estará aberto ata o día 23 de marzo de 2022 ás 18:00 horas.

Premios
- Premio ao mellor Videominuto internacional cunha contía de 700 euros.
- Premio ao mellor Videominuto español cunha contía de 700 euros.
- Premio ao mellor Videominuto aragonés cunha contía de 700 euros.

https://cultura.unizar.es/bases-certamen-internacional-videominuto-0