Curso en Noia de Monitor/a de ocio e tempo libre na ETL Academia Elisa

29 Out 2021

Data de inicio 15/11/2021 e de finalización 30/12/2021
Lugas: Local do clube de xubilados na Praza do Tapal- Noia
Información: ETL Academia Elisa. Teléfonos 986 50 70 19- 629 20 50 55