Residencias artísticas no Matadoiro de Madrid

11 Out 2021

O Centro de residencias artísticas de Matadoiro coa colaboración do Instituto Cervantes, promoven esta convocatoria, que ten como obxectivos específicos proporcionar espazos de traballo, recursos económicos, ferramentas, seguimento profesional, acompañamento institucional e visibilidade internacional a 4 artistas visuais residentes en España.

A residencia, de tres meses de duración, terá lugar no Centro de residencias artísticas, nun período por determinar entre xaneiro e abril de 2022.

Ademais, un mínimo de 2 (e un máximo de 4) dos proxectos seleccionados presentaranse nun dos Centros da rede do Instituto Cervantes no exterior, a partir do outono de 2022.

Mediante esta iniciativa preténdese:
- Promover o desenvolvemento profesional dos creadores plásticos e visuais.
- Proporcionar aos creadores interesados no contexto local apoio institucional e recursos espaciais e económicos para facilitar a produción artística.
- Establecer un contexto de acompañamento e formación para que o propósito da residencia vexa a luz nas mellores condicións posibles.
- Establecer conexións entre os distintos protagonistas da escena artística da cidade, a institución e o público.
- Visibilización e internacionalización do traballo dos artistas seleccionados mediante a presentación da súa obra, producida durante a residencia, nun Centro da rede do Instituto Cervantes no exterior.

Todas as solicitudes deberán presentarse antes das 23:59 h. do 9 de novembro de 2021.

Requisitos
Esta convocatoria está dirixida a creadores de artes visuais individuais ou colectivos, residentes en España.
Poderán presentarse á convocatoria, conxuntamente, varias persoas físicas por si mesmas ou agrupadas, sen esixirse a formalización de relación xurídica algunha entre elas.

Dotación
Para o desenvolvemento da súa residencia artística, os beneficiarios obterán:
- Un espazo de traballo en Matadoiro Madrid.
- Asignación económica: o abono de 4.000 euros en concepto de axuda á produción que inclúen os gastos totais para o desenvolvemento do proxecto. No caso de que o solicitante seleccionado non teña a súa residencia establecida na Comunidad de Madrid, a residencia contempla tamén a estancia durante o tempo da residencia e a viaxe de ida e volta de inicio e final da súa residencia. No caso de tratarse dun colectivo, só farase cargo da estancia e viaxe dunha das persoas.
- Presentación da obra artística nun Centro da rede do Instituto Cervantes no exterior.
- Apoio e seguimento do persoal de Matadoiro Madrid, así como sesións de asesoramento con profesionais do sector.

CONVOCATORIA