Axudas para a contratación de persoas mozas desempregadas menores de 30 anos

26 Xul 2021

A Consellería de Emprego e Igualdade convoca o Plan Galicia emprega de incentivos á contratación por conta allea, á formación e ao emprego con apoio a través de dous programas:

Programa I: Incentivos á contratación por conta allea e á formación (procedemento TR342C):
1. Incentivos á contratación indefinida inicial, por medio da cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida inicial de persoas mozas, mulleres, persoas desempregadas de longa duración e persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social.
2. Incentivos á contratación temporal, por medio da cal se proporcionará unha subvención para a contratación temporal de persoas mozas, mulleres, persoas desempregadas de longa duración e persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social.
3. Incentivos á transformación de contratos temporais en indefinidos só no caso das persoas mozas, mulleres e as persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social.
4. Incentivos á formación para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo.

Programa II: Emprego con apoio (procedemento TR342A).
Consiste nun conxunto de actividades de orientación e acompañamento individualizado que prestan, no propio posto de traballo, persoas preparadoras laborais especializadas ás persoas traballadoras con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social, con especiais dificultades de inserción laboral e que realizan a súa actividade en empresas, do mercado ordinario de traballo, en condicións similares ao resto dos traballadores e traballadoras que desempeñan postos de iguais características.

A contratación indefinidas dunha persoa desempregada moza menor de 30 anos terá un incentivo de 6.000 euros.
A contratación temporais dunha persoa desempregada moza menor de 30 anos terá un incentivo de 3.000 euros.

Entidades beneficiarias
Persoas empregadoras e empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia.

As solicitudes presentaranse na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal a través dos formularios TR342C e TR342A.
O prazo xeral para presentar as solicitudes estará aberto ata o 30 de setembro de 2021.
O prazo para as contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2020 e 26 de xullo de 2021 estará aberto ata o 27 de setembro de 2021.

Máis información no DOG do 26 de xullo de 2021 e en https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=218