XV Concurso de Fotografía do Camiño de Santiago

20 Xul 2021

A Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de León ¨Pulchra Leonina¨convoca o XV Concurso de Fotografía do Camiño de Santiago de 2021. O tema monográfico desta edición será "A imaxinería e a iconografía Xacobeas". Cada concursante presentará un máximo de 3 fotografías en branco e negro ou cor.

As fotografías presentaranse en CD ou DVD e nomearanse da seguinte maneira: Pseudónimo_Título_Lugar. O CD ou DVD se rotulará no exterior só co pseudónimo do autor. Os concursantes que participasen noutras edicións teñen que facelo cun pseudónimo diferente ao que elixisen anteriormente.

O CD ou DVD enviarase á asociación por correo certificado en sobre pechado, no que como remite do mesmo, figurará exclusivamente o pseudónimo do autor. No interior de devandito sobre, incluirase outro sobre pechado no que figurará no seu exterior devandito pseudónimo e no seu interior conterá: fotocopia do DNI do autor, os seus datos persoais: nome, apelidos, dirección postal, e-mail e teléfono, e a lista de títulos das obras que presenta.

As fotografías serán orixinais e non serían presentadas a outros concursos. Deberán ter a calidade suficiente para o seu revelado e non se admitirán fotomontaxes, composicións, filtros ou engadir ou eliminar elementos da imaxe.

De todas as obras presentadas ao concurso, o xurado seleccionará un máximo de 40 e delas obteranse as cinco obras premiadas.

As obras deberán enviarse por correo certificado á dirección da Asociación. O prazo de presentación será desde o 5 de xullo ata o 10 de setembro de 2021 (data do cuño de Correos) e o fallo do xurado farase público o día 24 de setembro. A entrega de premios realizarase no transcurso das XXI Xornadas Xacobeas.

Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de León “ Pulchra Leonina”
Concurso de fotografía
Avenida Independencia, 2-5º Izq.
24001 León

Dotación
1º Premio de 250 €
2º Premio de 200 €
3º Premio de 150 €
Dous accésit de 100 € cada un.

Prazo: 10 de setembro de 2021

Máis información
caminosantiagoleon@gmail.com
Teléfonos: 987 260 530 y 677 430 200
https://www.caminosantiago.org/CPPEREGRINO/prensa/verprensa.asp?PrensaID=17065