VI Premio Cómic Manga/Arte novo

02 Xul 2021

Co obxectivo de promover e incentivar a creación entre os mozos/as, a Deputación Provincial de Cáceres lanza unha nova edición do Premio Cómic/Manga/Arte Nova, que se divide nas seguintes categorías:

- Senior (21-35 anos): Primeiro premio: 2.000 euros; Segundo premio: 1.000 euros
- Junior (14-20 anos) : Primeiro premio: 1.000 euros; Segundo premio: 500 euros.

Cada autor/para poderá presentar ata un máximo de 2 traballo orixinais.

Pode participa a mocidade cuxa idade estea comprendida, a data 31 de decembro de 2021, entre 14 e 35 anos
Prazo: 11 de outubro de 2021

Máis información: https://bop.dip-caceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2021-2583