Que ciclos formativos podes estudar o vindeiro curso?

07 Xun 2021

A Consellería de Educación actualiza a oferta educativa dos ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio e grao superior de formación profesional polo réxime ordinario, por curso completo:  oferta educativa clasificada por concellos

Tamén se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional:  oferta educativa a persoas adultas clasificada por concellos

Máis información en http://www.edu.xunta.gal/fp/oferta-fp