Contos e sombras

28 Mai 2021

A Praza de Poe en colaboración coa Asociación Colexial de Escritores de España convocan o VII Certame Novo de Relato 2021 "Contos e sombras", co obxectivo de fomentar a escritura entre o público novo.

As obras deberán incluír historias nas que as sombras, reais ou figuradas, teñan un papel relevante, estarán escritas en castelán e terán unha extensión máxima de 6.000 caracteres incluídos espazos, tamaño DIN-A4 mecanografadas a dobre espazo, con letra Arial de 12 puntos de corpo. As follas deberán estar numeradas.

Os traballos presentaranse con plica (anónimos), e non deberán conter ningún dato sobre a súa autoría impreso nos textos, nin firma que revele a identidade do seu autor. Cada relato levará o título impreso na primeira páxina seguido do pseudónimo do autor.

Poderase presentarse un máximo dun relato por autor. Os relatos enviaranse por correo electrónico á dirección centros@laplazadepoe.com.

Requisitos
Poden presentarse mozos e mozas de entre 14 e 21 anos, residentes en Madrid, con obras orixinais e inéditas que non fosen premiadas, que non obtivesen ningún tipo de mención ou recoñecemento e que non fosen publicadas total ou parcialmente con anterioridade, tanto en papel como na internet.

Premios
- O premio ao mellor relato consistirá nunha bolsa para cursar talleres de narrativa impartidos pola Praza de Poe, proporcionada pola Asociación Colexial de Escritores (ACE). Un cheque regalo de 400 euros ou un 20% desconto nunha viaxe de idiomas a Irlanda con Mimo Idiomas. Un lote de libros proporcionado pola Casa do Lector. A publicación do relato na web de ACE e da Praza de Poe, así como a súa publicación nun libro de relatos.
- O segundo premio incluirá unha bolsa para cursar talleres de narrativa impartidos pola Praza de Poe, proporcionada pola Asociación Colexial de Escritores (ACE). Un lote de libros proporcionado pola Casa do Lector. A publicación do relato na web de ACE e da Praza de Poe, así como a súa publicación nun libro de relatos.
- O terceiro premio será un cheque regalo de 100 euros para cursar talleres de narrativa impartidos pola Praza de Poe, un lote de libros proporcionado pola Casa do Lector, a publicación do relato na web de ACE e da Praza de Poe, así como a súa publicación nun libro de relatos.

Prazo: 19 de setembro de 2021

BASES