Uso das instalacións de Xuventude por colectivos xuvenís

19 Mai 2021

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado abre un prazo para solicitar o uso de instalacións xuvenís para a realización de programas de ocio educativo e tempo libre durante a campaña de verán 2021 para colectivos xuvenís.

Servizos ofertados:
a) Servizos de auga, gas, electricidade e alimentación en réxime de pensión completa.
b) Material, excepto o correspondente ás actividades que a entidade ou grupo vaia desenvolver na instalación e que, no caso dos campamentos, comprende tamén as tendas de campaña, colchóns e mantas.
c) Xerencia e persoal de servizo.

Quendas:

quendas

Tarifas: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160408/AnuncioG0425-010416-0001_gl.html

Entidades e grupos destinatarios:
1. As asociacións xuvenís, as entidades prestadoras de servizos á xuventude e as escolas de tempo libre, debidamente constituídas e legalizadas.
2. Os consellos locais e municipais de xuventude.
3. Outras entidades públicas ou privadas que realicen actividades coa xuventude.
4. Grupos de persoas mozas non asociadas que organicen actividades de tempo libre sen ánimo de lucro e, en todo caso, para efectos de realización dun programa de actividades para un mínimo de 15 persoas. Unha persoa integrante do grupo asumirá o papel de representante deste e con poderes suficientes para cumprir as obrigas que, como beneficiario, lle corresponden ao grupo e, en consecuencia, a todas as persoas que o forman. Será necesario que o grupo teña unha denominación que o identifique.

As solicitudes presentaranse en https://sede.xunta.es co procedemento BS304A
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 28 de maio de 2021.
Máis información no DOG do 19 de maio de 2021 e en http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran/oferta-concertada

RESOLUCIÓN. Adxudicación do uso de instalacións xuvenís: DOG do 21 de xuño de 2021