Prácticas na Comisión Europea

19 Xul 2022

A Comisión Europea organiza dúas veces ao ano períodos de formación de cinco meses para persoas graduadas universitarias.

Requisitos:
- grao universitario
- moi bos coñecementos de inglés, francés ou alemán (nivel C1/C2 de acordo co Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas)
- un moi bo coñecemento dunha segunda lingua oficial da UE (obrigatorio para nacionais de países da UE).

As prácticas comezan o 1 de marzo e o 1 de outubro de cada ano.
A inscrición para marzo de 2023 abrirase en xullo de 2022

O propósito das prácticas é proporcionar coñecementos prácticos sobre o funcionamento dos departamentos da Comisión, para que poidan adquirir experiencia persoal a través dos contactos realizados no curso do seu traballo diario para permitirlles avanzar e poñer en práctica os coñecementos que adquiriron durante os seus estudos e, en particular, nas súas áreas específicas de competencia.

Poderase outorgar unha bolsa polas prácticas ao alumno/a. A subvención é de aproximadamente 1.220,78 EUR por mes (contía en 2020) e o reembolso dos gastos de viaxe incluíndose seguro de accidentes e saúde. Os alumnos con discapacidade poderán recibir un suplemento á súa bolsa.

Para postularse, os participantes deben
- ser cidadáns da UE.
- completar o primeiro ciclo dun curso de educación superior (educación universitaria) e obter un título completo ou o seu equivalente na data de peche das solicitudes.
- non completar unha pasantía noutra institución ou organismo da Unión Europea ou traballar durante máis de 6 semanas, ou 42 días calendario (fins de semana incluídas) en calquera institución europea, organismo da UE, axencia executiva da UE, delegacións da UE ou para membros do Parlamento (Eurodeputados).

Para enviar a súa solicitude, debe:
- Completar e enviar en liña o formulario de solicitude.
- Enviar o documento de solicitude, preferiblemente por correo certificado, antes da data límite para a solicitude.
Quedan excluídas as persoas que realizasen máis de 6 semanas de formación ou traballo no servizo (remunerado ou non) para algunha das institucións ou organismos europeos.

https://ec.europa.eu/stages/home_en