Corpo Europeo de Solidariedade 2021-2027

19 Abr 2021

A Comisión Europea puxo en marcha a primeira convocatoria para a presentación de proxectos no marco do novo programa Corpo Europeo de Solidariedade 2021-2027, acompañada da Guía e os formularios para 2021.

Baixo a novo lema “A unión fai a forza”, o programa Corpo Europeo de Solidariedade (CES) apoia aos mozos/as, de 18 a 30 anos, que queiran involucrarse en actividades de voluntariado en diversos campos, desde a axuda ás persoas en situación de necesidade ata o apoio a actuacións ambientais e de saúde, tanto na UE como fóra dela.

A prioridade de 2021 será a saúde e mobilizará aos voluntarios/as para que participen en proxectos vinculados ao área sanitaria, como os relacionados co impacto da pandemia de COVID-19, e a recuperación dos países. A partir do próximo ano, o programa tamén permitirá aos mozos participar en actividades de voluntariado de axuda humanitaria en todo o mundo.

A Guía do CES para 2021 estrutura as accións en dous grupos:
- Participación dos mozos/as en actividades solidarias, que á súa vez se divide en Proxectos de voluntariado, Voluntariado en equipo en áreas de alta prioridade e Proxectos solidarios.
- Participación dos mozos/as en actividades de axuda humanitaria, mediante unha nova acción que comezará a partir do próximo ano.

Os Proxectos de voluntariado ofrecen aos mozos e mozas a posibilidade de participar en actividades solidarias que axuden a paliar as necesidades identificadas nas comunidades locais. O voluntariado pode desenvolverse nun país estranxeiro ou no país de residencia do participante, e realizarse de maneira individual ou en equipo, cunha duración de ata 12 meses.

Os Proxectos de voluntariado en equipo en áreas de alta prioridade son proxectos a gran escala e de alto impacto, que permiten a grupos novos realizar actividades de voluntariado a curto prazo, entre 2 semanas e 2 meses, e abordar desafíos comúns europeos.

Para o período 2021-2027, destaca a creación dun novo Selo de Calidade revisado e simplificado, que certifica que unha organización pode garantir as condicións xerais necesarias para a realización de actividades solidarias, de conformidade cos principios e obxectivos do CES. Obter o Selo é unha condición previa para a participación das organizacións nas actividades de voluntariado e non se require no caso dos proxectos solidarios.

Un proxecto solidario é unha actividade solidaria sen ánimo de lucro impulsada, desenvolvida e executada polos propios mozos/as durante un período de tempo de entre 2 e 12 meses.
En 2022 inícianse proxectos de voluntariado de axuda humanitaria, que teñen como propósito promover a solidariedade e ofrecer axuda humanitaria tanto nos estados membros da UE como máis aló das súas fronteiras, en terceiros países vulnerables ou afectados por catástrofes.

Na guía tamén se detallan as medidas de apoio á aprendizaxe, ademais de engadir información achega do portal do Corpo Europeo de Solidariedade (punto de encontro entre organizacións e mocidade, onde os mozos e mozas ademais poden buscar oportunidades) e información dirixida ás organizacións solicitantes.

https://europa.eu/youth/solidarity_es