Bolsas de investigación da Deputación da Coruña

05 Abr 2021

A Deputación da Coruña convoca bolsas de investigación para o ano 2021

Área de artes e humanidades: 5 bolsas
Área de ciencias: 3 bolsas
Área de ciencias da saúde: 3 bolsas
Área de ciencias sociais e xurídicas: 5 bolsas
Área de enxeñaría e arquitectura: 2 bolsas
Área de estudos de xénero: 2 bolsas

Requisitos:
- Ter menos de 36 anos na data de finalización do prazo de solicitudes.
– Posuír titulación universitaria recoñecida oficialmente.
– Acreditar a residencia en calquera concello da provincia da Coruña,

A dotación das bolsas é de 10.000 € cada unha delas
As solicitudes presentaranse de xeito telemático, na plataforma SUBTEL a través da páxina web da Deputación da Coruña: www.dacoruna.gal

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata ás 14:00 horas do día 05 de maio de 2021.
Máis información no BOP da Coruña do 5 de abril de 2021