Lánzase oficialmente o novo Erasmus+ 2021-2027!

29 Mar 2021

Lánzase oficialmente o novo Erasmus + 2021-2027!!!

Ofrece unha ampla gama de oportunidades para os mozos e mozas, desde estudar, facer voluntariado e realizar un período de prácticas ou aprendizaxe no estranxeiro até participar nun intercambio xuvenil. DiscoverEU integrará o programa.

Erasmus + ofrecerá un sopro de aire fresco aos mozos que están terriblemente afectados pola pandemia. Tamén reforzará o sentido de pertenza grazas ás novas Actividades de Participación Xuvenil que apoian proxectos de participación locais, nacionais e transnacionales impulsados ​​pola mocidade. Isto permitirá aos mozos e mozas experimentar o compromiso cívico, comprender os valores comúns europeos e os dereitos fundamentais, e desenvolver competencias dixitais e alfabetización mediática.

As principais características do programa Erasmus + 2021-2027 son:

Erasmus + inclusivo: brindando mellores oportunidades ás persoas con menos oportunidades, incluídas as persoas con diversos antecedentes culturais, sociais e económicos, e as persoas que viven en áreas rurais e remotas. As novidades inclúen os intercambios individuais e de clase para os alumnos da escola e a mobilidade para os estudantes adultos. Será máis fácil para as organizacións máis pequenas, como escolas, asociacións xuvenís e clubes deportivos, postularse, grazas ás asociacións a pequena escala e o uso de subvencións simplificadas. O programa tamén será máis internacional, para cooperar con terceiros países , aproveitando os éxitos do programa anterior con intercambios e proxectos de cooperación en todo o mundo, agora tamén expandíndose ao deporte e os sectores de educación e formación profesional.

Erasmus + dixital: a pandemia puxo de relevo a necesidade de acelerar a transición dixital dos sistemas de educación e formación. Erasmus + apoiará o desenvolvemento de habilidades dixitais, de acordo co Plan de Acción de Educación Dixital. Proporcionará formación e intercambios dixitais de alta calidade a través de plataformas como eTwinning , School Education Gateway e o Portal Europeo da Mocidade, e fomentará os períodos de prácticas no ámbito dixital.sector. Os novos formatos, como os programas intensivos mixtos, permitirán complementar a mobilidade física a curto prazo no estranxeiro coa aprendizaxe en liña e o traballo en equipo.

Green Erasmus +: en consonancia co Pacto Verde Europeo, o programa ofrecerá incentivos económicos aos participantes que utilicen modos de transporte sustentables. Tamén investirá en proxectos que promovan a concienciación sobre cuestións ambientais e faciliten intercambios relacionados coa mitigación da crise climática.

Erasmus + para mozos/as: DiscoverEU agora convértese nunha parte integral de Erasmus + e ofrece aos mozos/as de 18 anos a posibilidade de obter un pase de tren para viaxar por Europa, aprender doutras culturas e coñecer a outros europeos. Erasmus + tamén apoiará oportunidades de intercambio e cooperación a través de novas actividades de participación xuvenil, para axudar aos mozos a involucrarse e aprender a participar na vida democrática, creando conciencia sobre os valores europeos compartidos e os dereitos fundamentais; e reunir aos mozos e os responsables da toma de decisións a nivel local, nacional e europeo.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1326