Cursos gratuítos en temas de Economía Social

29 Mar 2021

A Unión de Cooperativas EspazoCoop presenta a súa Programación Formativa -no marco da REDE EUSUMO- para abril de
2021 ofrecendo 4 actividades.

Os cursos previstos desenvolveranse en modalidade Teleformación, a través da plataforma da Aula Virtual de EspazoCoop.

Son gratuítos, sendo preciso realizar a inscrición previa para entrar na selección de alumnado en cada curso.
- Ferramentas tecnolóxicas para a economía social. 40 h. Inicio 7 de abril
- Ideas cooperativas en acción. 20 h. Inicio 13 de abril
- Lánzate a emprender en cooperativa (Avanzado). 40 h. Inicio 20 de abril
- Ideas cooperativas en acción (Avanzado) 40 h. Inicio 27 de abril

https://espazo.coop/rede-eusumo/accions-formativas-de-espazocoop-abril/?_mrMailingList=773&_mrSubscriber=1865