Curso de seguridade informática e sinatura dixital, a distanza.

18 Mar 2021

Xuventude do Concello de Pontevedra organiza un curso de seguridade informática e sinatura dixital cunha duración de 50 horas e en modalidade telemática.

Programa
- Coñecer a diferenza entre sinatura electrónica e sinatura dixital e coñecer tamén os distintos tipos de certificados que existen e os seus usos.
- Firma Electrónica/Firma Dixital.
- Tipos de Certificados: de Servidor, Microsoft Server Gated, certificados canalizadores, certificados de correo electrónico, certificados de valoración de páxinas web, certificados de selo, data e hora.
- Sistemas de seguridade na empresa.
- Sistemas pasivos e reactivos.
- Suplantación ou spoofing

Datas:  luns, mércores e venres, entre o 12 de abril e o 21 de maio
Horario:  de 17 h  a 20 h

Inscrición:  https://apuntate.pontevedra.gal/curso_seguridade_informatica_e_sinatura_dixital/


Máis información na oficina de Xuventude - Concello de Pontevedra (Programa de formación Pisando Forte 2021)

https://xuventude.pontevedra.gal
Casa da Luz. Praza da Verdura s/n. 1º
Teléfono: 986 840 367
xuventude@pontevedra.gal